Welkom

De jeugdraad is een adviesorgaan waar jongeren hun stem kunnen laten horen. Vaak zijn die jongeren geëngageerd als vrijwilliger in een jeugdorganisatie, maar dat hoeft helemaal niet. Iedereen die interesse heeft om op één of andere manier zijn stempel te drukken op het jeugdbeleid, is welkom. Uit passie, interesse, engagement, goesting,... Het kan allemaal. Geïnteresseerd? Shoot!

 

Taak en missie

1.Op vraag van het college van burgemeester en schepenen of op eigen initiatief brengt de raad adviezen uit over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente.

 

2. Ze neemt initiatieven om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen.

 

3. De jeugdraad stimuleert zoveel mogelijk bij kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid.

 

4. De jeugdraad bekijkt o.a. de ondersteuningsmaatregelen voor het jeugdwerk. Dit betekent dat ze “overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 9 juni 93 over subsidiëring van gemeentebesturen inzake het voeren van jeugdwerkbeleid” samen met het gemeentebestuur de jaarplannen en het jeugdwerkbeleidsplan opstelt.

 

5. Zowel jongeren aangeduid als vertegenwoordiger van een jeugdvereniging als individuele jongeren kunnen deel uitmaken van de raad.

 

 

 

 

download